Godt indeklima starter med god isolering og daglig udluftning.

Posted on november 5, 2012 · Posted in Artikler

Denne artikel handler om isolering og det vigtige i god udluftning nogle gange hver dag.

Flere og flere får efterisoleret deres bolig, hvilket er godt for varmeregnskab og ikke mindst for ens CO2-aftryk. De mest populære former for efterisolering er hulmursisolering eller loftisolering, ofte med miljørigtige metoder som papiruldsisolering. Du kan læse mere om hulmursisolering, og se en video om emnet hos Hotpaper på http://hotpaper.dk/vi-tilbyder/hulmursisolering/

Men med øget isolering følger mindre luftgennemstrømning udefra. I en typisk bolig er der både kemiske stoffer og støv i luften, og det er vigtigt at få luftet ud flere gange om dagen. Jo bedre isoleret dit hus er, jo vigtigere er det at sørge for god udluftning.

Det tilrådes at du lufter ud 2-3 gange dagligt a´5-10 minutter. Det koster kun ganske lidt, modsat hvad mange tror, men det forholder sig således at vægge, møbler og andet inventar stadig har rumtemperaturen, og derfor vil der hurtigt blive tilpas temperatur i boligen igen.

Du kan læse mere om his Velfac her: http://www.velfac.dk/global/Gode_udluftningsvaner_forebygger_allergi?OpenDocument

Udluftning er især vigtig pga. de mange kemiske stoffer vi omgiver os med. Det være sig især de hormonforstyrrende stoffer, som kan give nedsat fertilitet.

Hormonforstyrrende stoffer nedsættes markant i boligen, ved daglig udluftning, og du kan blive meget klogere på emnet ved at læse med på dr.dk hvor P1 har lavet en udsendelse om de tiltag og gode råd der er i forbindelse med netop hormonforstyrrende stoffer i hjemmet. Du kan høre udsendelsen og læse artiklen her http://www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendelser/2012/06/03131843.htm

Kontroller din varmemåler

Det er meget vigtigt minimum en gang om måneden at aflæse varmemåleren. Det for at sikre varmeregningen ikke løber løbsk pga. en defekt et sted i huset. Der er også set sager hvor selve måleren er defekt, og ikke i alle tilfælde får forbrugeren ret, og må derfor betale for de forkerte tal på måleren. Problemet har dog været at der ikke er sket regelmæssig aflæsning, og derfor er det svært at sandsynliggøre hvor lang tid fejlen har været der.

Hvis man aflæser varmemåleren en gang om måneden, eller endnu bedre et par gange om måneden, så kan man langt bedre se ca hvornår måleren evt. blev defekt.

Du kan læse flere gode råd omkring det at kontrollere varmeforbruget på http://www.esbjergforsyning.dk/varme/dit-varmeanlaeg/gode-raad.html

Alt snakken om dårligt indeklima og udluftning bør dog aldrig få dig til at fravælge efterisolering af dårligt isolerede boliger. Indeklimaet bliver generelt langt bedre, når der efterisoleres, da kuldebroer, og dermed skimmelsvamp, får langt dårligere betingelser. En af de største farer ved dårlig isolering er udvikling af skimmelsvamp, pga. fugt, og ved at efterisolere kan man komme det til livs. Skimmelsvamp lever hvor der er fugt og kan være årsag til hovedpine, koncentrationsbesvær og generel utilpashed. Derfor er det vigtigt at sørge for din bolig er ordentligt isoleret, så længe du bare husker at lufte ud nogle gange om dagen.